TACTICA Pharmaceuticals

[Branding] [Digital design] [Packaging design] [Newsletter design] [Prepress]

Nazwa produktu leczniczego: Flegtac Kaszel, (Bromhexini hydrochloridum) 1,6 mg/ml, syrop. Skład: Jeden ml syropu zawiera 1,6 mg bromoheksyny chlorowodorku. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E420) (760 mg/ml), glikol propylenowy (40 mg/ml), metylu parahydroksybenzoesan (E218) (0,90 mg/ml), propylu parahydroksybenzoesan (E216) (0,10 mg/ml). Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe schorzenia dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. Dawkowanie i sposób podawania: Wyłacznie do podawania doustnego. Dorośli: w tym osoby w podeszłym wieku: 5 ml (1 łyżka miarowa) 3 x na dobę. U dorosłych na początku leczenia może być konieczne zwiększenie całkowitej dziennej dawki do dawki maksymalnej 30 ml (2 łyżki miarowe, 3 x na dobę, 48 mg bromoheksyny). Dzieci i młodzież: Dzieci w wieku powyżej 12 lat: 5 ml (1 łyżka miarowa), 3 x na dobę, maksymalnie do 30 ml (48 mg bromoheksyny) na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 2,5 ml (1/2 łyżki miarowej), 3 x na dobę, maksymalnie do 10 ml (16 mg bromoheksyny). Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 1,25 ml (1/4 łyżki miarowej), 3 x na dobę, maksymalnie do 5 ml (8 mg bromoheksyny). Dzieciom w wieku poniżej 2 lat nie należy podawać Flegtac Kaszel. Nie zażywać bezpośrednio przed snem. Przyjmować po posiłkach. Nie stosować dłużej niż 7 dni, chyba że lekarz zaleci inaczej. Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek: brak danych dotyczących stosowania chlorowodorku bromoheksyny u osób z niewydolnością wątroby lub nerek. Wydalanie bromoheksyny lub jej metabolitów jest zmniejszone u tych pacjentów. Przed zastosowaniem leku pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Pacjenci z wrodzoną nietolerancją fruktozy. Dzieci w wieku poniżej 2 lat. Ostrzeżenia i środki ostrożności: W stanach zapalnych dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym, bromoheksynę podawać jednocześnie z antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe. Ważne jest nawodnienie organizmu w przypadku gorączki ponad to zwiększa ono stopień rozrzedzenia wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie. Stosować ostrożnie u osób z ryzykiem choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, u pacjentów chorych na astmę, u pacjentów z zaburzona czynnością motoryczną oskrzeli (np. z dyskinezą rzęsek), u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek, u pacjentów z trudnością odkrztuszania. Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem bromoheksyny. Jeżeli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postepującej wysypki skórnej należy przerwać stosowanie i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Działania niepożądane: Rzadko (≥1/10 000 do <1/1000): nudności, bóle brzucha (w szczególności ból w nadbrzuszu), wymioty, biegunka, wysypka, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości. Bardzo rzadko (<1/10 000): ból głowy, zawroty głowy, senność. Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): niestrawność, nadmierne pocenie się, ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica), reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd, obniżenie ciśnienia krwi, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych AST i ALT. Podmiot odpowiedzialny: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4; 44-100 Gliwice. Numer pozwolenia Prezesa URPLWMiPB: 24458. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza: OTC.[/nectar_responsive_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type="full_width_content" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" column_direction="default" column_direction_tablet="default" column_direction_phone="default" scene_position="center" top_padding="0" constrain_group_1="yes" bottom_padding="0" bottom_padding_phone="2%" text_color="dark" text_align="left" row_border_radius="none" row_border_radius_applies="bg" overflow="visible" enable_gradient="true" overlay_strength="0.8" gradient_direction="left_to_right" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none" parallax_bg="true" parallax_bg_speed="fast" shape_type="" gradient_type="default"][vc_column bottom_padding_phone="2%" column_element_direction_desktop="default" column_element_spacing="default" desktop_text_alignment="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_backdrop_filter="none" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" column_position="default" gradient_direction="left_to_right" overlay_strength="0.3" width="1/1" tablet_width_inherit="default" animation_type="default" enable_animation="true" animation="reveal-from-bottom" animation_easing="default" bg_image_animation="none" border_type="simple" column_border_width="none" column_border_style="solid" column_padding_type="advanced" gradient_type="default"][image_with_animation image_url="3381" image_size="full" animation_type="entrance" animation="None" animation_movement_type="transform_y" hover_animation="none" alignment="" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column][/vc_row][vc_row type="full_width_content" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" column_direction="default" column_direction_tablet="default" column_direction_phone="default" scene_position="center" top_padding="0" constrain_group_1="yes" bottom_padding="0" text_color="dark" text_align="left" row_border_radius="none" row_border_radius_applies="bg" overflow="visible" enable_gradient="true" overlay_strength="0.8" gradient_direction="left_to_right" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none" parallax_bg="true" parallax_bg_speed="fast" shape_type="" gradient_type="default"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_tablet="inherit" column_padding_phone="inherit" column_padding_position="all" bottom_margin_phone="2%" column_element_direction_desktop="default" column_element_spacing="default" desktop_text_alignment="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_backdrop_filter="none" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" column_position="default" gradient_direction="left_to_right" overlay_strength="0.3" width="1/2" tablet_width_inherit="default" animation_type="default" enable_animation="true" animation="reveal-from-bottom" animation_easing="default" bg_image_animation="none" border_type="simple" column_border_width="none" column_border_style="solid" column_padding_type="default" gradient_type="default" offset="vc_col-xs-12"][image_with_animation image_url="3385" image_size="full" animation_type="entrance" animation="None" animation_movement_type="transform_y" hover_animation="none" alignment="" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_tablet="inherit" column_padding_phone="inherit" column_padding_position="all" bottom_margin_phone="2%" column_element_direction_desktop="default" column_element_spacing="default" desktop_text_alignment="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_backdrop_filter="none" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" column_position="default" gradient_direction="left_to_right" overlay_strength="0.3" width="1/2" tablet_width_inherit="default" animation_type="default" enable_animation="true" animation="reveal-from-bottom" animation_easing="default" bg_image_animation="none" border_type="simple" column_border_width="none" column_border_style="solid" column_padding_type="default" gradient_type="default" offset="vc_col-xs-12"][image_with_animation image_url="3386" image_size="full" animation_type="entrance" animation="None" animation_movement_type="transform_y" hover_animation="none" alignment="" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column][/vc_row][vc_row type="full_width_content" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" column_direction="default" column_direction_tablet="default" column_direction_phone="default" scene_position="center" top_padding="0" constrain_group_1="yes" bottom_padding="0" bottom_padding_phone="2%" text_color="dark" text_align="left" row_border_radius="none" row_border_radius_applies="bg" overflow="visible" enable_gradient="true" overlay_strength="0.8" gradient_direction="left_to_right" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none" parallax_bg="true" parallax_bg_speed="fast" shape_type="" gradient_type="default"][vc_column bottom_padding_phone="2%" column_element_direction_desktop="default" column_element_spacing="default" desktop_text_alignment="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_backdrop_filter="none" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" column_position="default" gradient_direction="left_to_right" overlay_strength="0.3" width="1/1" tablet_width_inherit="default" animation_type="default" enable_animation="true" animation="reveal-from-bottom" animation_easing="default" bg_image_animation="none" border_type="simple" column_border_width="none" column_border_style="solid" column_padding_type="advanced" gradient_type="default"][image_with_animation image_url="3388" image_size="full" animation_type="entrance" animation="None" animation_movement_type="transform_y" hover_animation="none" alignment="" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column][/vc_row][vc_row type="full_width_content" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" column_direction="default" column_direction_tablet="default" column_direction_phone="default" scene_position="center" top_padding="0" constrain_group_1="yes" bottom_padding="0" text_color="dark" text_align="left" row_border_radius="none" row_border_radius_applies="bg" overflow="visible" enable_gradient="true" overlay_strength="0.8" gradient_direction="left_to_right" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none" parallax_bg="true" parallax_bg_speed="fast" shape_type="" gradient_type="default"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_tablet="inherit" column_padding_phone="inherit" column_padding_position="all" column_element_direction_desktop="default" column_element_spacing="default" desktop_text_alignment="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_backdrop_filter="none" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" column_position="default" gradient_direction="left_to_right" overlay_strength="0.3" width="1/1" tablet_width_inherit="default" animation_type="default" enable_animation="true" animation="reveal-from-bottom" animation_easing="default" bg_image_animation="none" border_type="simple" column_border_width="none" column_border_style="solid" column_padding_type="default" gradient_type="default"][image_with_animation image_url="3454" image_size="full" animation_type="entrance" animation="None" animation_movement_type="transform_y" hover_animation="none" alignment="" border_radius="none" box_shadow="none" image_loading="default" max_width="100%" max_width_mobile="default"][/vc_column][/vc_row][vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" equal_height="yes" content_placement="middle" column_direction="default" column_direction_tablet="default" column_direction_phone="default" scene_position="center" top_padding="5%" constrain_group_1="yes" bottom_padding="5%" text_color="dark" text_align="center" row_border_radius="none" row_border_radius_applies="bg" overflow="visible" overlay_strength="0.3" gradient_direction="left_to_right" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none" gradient_type="default" shape_type=""][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_tablet="inherit" column_padding_phone="inherit" column_padding_position="all" column_element_direction_desktop="default" column_element_spacing="default" centered_text="true" desktop_text_alignment="center" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_backdrop_filter="none" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" column_position="default" gradient_direction="left_to_right" overlay_strength="0.3" width="1/3" tablet_width_inherit="default" animation_type="default" enable_animation="true" animation="reveal-from-bottom" animation_easing="default" bg_image_animation="none" border_type="simple" column_border_width="none" column_border_style="solid" column_padding_type="default" gradient_type="default" offset="vc_hidden-xs"][nectar_cta btn_style="underline" heading_tag="h4" button_color="default" text_color="#756d67" text_color_hover="#a9a197" button_border_thickness="0px" link_type="regular" alignment="left" alignment_tablet="default" alignment_phone="default" display="block" display_tablet="inherit" display_phone="inherit" icon_family="none" link_text="PREVIOUS PROJECT" margin_top="10" url="https://piotrkuczek.com/rexsg/"][/vc_column][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_tablet="inherit" column_padding_phone="inherit" column_padding_position="all" column_element_direction_desktop="default" column_element_spacing="default" centered_text="true" desktop_text_alignment="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_backdrop_filter="none" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" column_position="default" el_class="linki" gradient_direction="left_to_right" overlay_strength="0.3" width="1/3" tablet_width_inherit="default" animation_type="default" enable_animation="true" animation="reveal-from-bottom" animation_easing="default" bg_image_animation="none" border_type="simple" column_border_width="none" column_border_style="solid" column_padding_type="default" gradient_type="default" offset="vc_hidden-xs"][nectar_icon icon_family="linea" icon_style="default" icon_color_type="color_scheme" icon_color="Accent-Color" icon_padding="20px" pointer_events="all" icon_linea="icon-arrows-squares" icon_size="50" url="https://piotrkuczek.com/"][/vc_column][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_tablet="inherit" column_padding_phone="inherit" column_padding_position="all" column_element_direction_desktop="default" column_element_spacing="default" centered_text="true" desktop_text_alignment="center" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_backdrop_filter="none" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" column_position="default" gradient_direction="left_to_right" overlay_strength="0.3" width="1/3" tablet_width_inherit="default" animation_type="default" enable_animation="true" animation="reveal-from-bottom" animation_easing="default" bg_image_animation="none" border_type="simple" column_border_width="none" column_border_style="solid" column_padding_type="default" gradient_type="default" offset="vc_hidden-xs"][nectar_cta btn_style="underline" heading_tag="h4" button_color="default" text_color="#756d67" text_color_hover="#a9a197" button_border_thickness="0px" link_type="regular" alignment="left" alignment_tablet="default" alignment_phone="default" display="block" display_tablet="inherit" display_phone="inherit" icon_family="none" link_text="NEXT PROJECT" margin_top="10" url="https://piotrkuczek.com/unlimited-crystals/"][/vc_column][/vc_row]